Naše příroda, ročník 2009, číslo 1

Chcete zažít nefalšovanou beskydskou divočinu, kde žijí karpatské šelmy a v neschůdných stržích uprostřed pralesů šumí vysoké vodopády? Pokud ano, objednejte si terénní exkurzi v ekologicko-výchovném areálu Muchovice v Ostravici pod Lysou horou.Výlet do beskydské divočiny

Text a foto: Martin Janoška

Beskydy si většinou každý představí jako idylickou horskou krajinu s pastvinami, stády oveček a roztroušenými dřevěnicemi. V pradávných dobách před příchodem člověka a následnou valašskou kolonizací byly však Beskydy především divoké hory porostlé neprostupnými pralesy a protkané neschůdnými stržemi. Jako vzpomínka na tuto dávnou, „prehistorickou“ tvář Beskyd slouží dodnes několik chráněných území mimo obvyklé turistické trasy. Asi nejdivočejší z nich se rozkládají na západním úbočí Lysé hory. Jedná se o národní přírodní rezervaci Mazák a přírodní rezervaci Mazácký Grúnik. Trochu paradoxní přitom je, že obě rezervace, jež lze bez nadsázky označit jako pravou beskydskou divočinu, leží v těsné blízkosti nejvyššího vrcholu, který denně navštíví davy turistů a kde o původní přírodě nemůže být řeč ani náhodou.


Lysá hora a Smrk


Obě rezervace nejsou turisticky zpřístupněny. Po vlastní ose se můžete vydat do přírodní rezervace Mazácký Grúnik, do chráněného území kategorii národní přírodní rezervace vstup ze zákona zapovězen. Pohybovat se v této oblasti na vlastní pěst znamená jednak riziko porušování zákonů, ale také poměrně složité hledání schůdných cest ve velmi náročném lesním terénu. Bez jeho důkladné znalosti člověk brzy ztratí ve spleti strží orientaci a bloudí. Ideální proto je nechat se vést zkušeným profesionálním průvodcem, což bývá v podobných složitých terénech ve světě běžné. Tato služba, prospěšná pro přírodu i návštěvníky, se praktikuje i v Beskydách na některých chráněných a krajinářsky přitažlivých lokalitách. Dopřát si ji můžete i v případě Mazáku a Mazáckého Grúniku.


Vrcholová část NPR Mazák


Východiskem pro terénní exkurzi do chráněných území na jihozápadním úbočí Lysé hory je ekologicko-výchovný areál Muchovice ukrytý v údolí potoka Mazák. Lokalita leží stranou nejfrekventovanějších výstupových tras na nejvyšší beskydský vrchol a je obklopená věncem lesů. Od železniční zastávky Ostravice sem vede modrá turistická značka, přiblížit se do těchto končin je možné i autem. Ekologicko- výchovný areál tvoří starší budova (zřejmě bývalá hájovna) se stájemi a velkým dvorem. Provozovatelem je občanské sdružení Beskydčan, známé svou angažovaností v ochraně původní přírody Beskyd. Účelem střediska je přivést lidi do lůna přírody tak, aby mohli získané informace spojené s vlastními prožitky konfrontovat přímo na místě se skutečností.


Ekologicko-výchovný areál Muchovice


Obvyklá trasa terénní exkurze vede do přírodní rezervace Mazácký Grúnik. Jde se po upraveném chodníku, který využívá těles bývalých lesních (dnes již dávno zaniklých) svážnic nebo starých loveckých chodníků. Nejde se vyloženě terénem, přesto však je žádoucí pevná a kvalitní obuv. Po cestě je několik zastávek, kdy průvodce upozorňuje na vše zajímavé, co je kolem k vidění. Výklad se zaměřuje zejména na lesnictví – především druhovou skladbu lesa a jeho vývoj, zásahy člověka v minulosti a jejich vliv na dnešní stav ekosystému, vlastnosti různých druhů dřevin s ohledem na exponované přírodní prostředí, v němž rostou. Najednou člověk pochopí, jak málo toho o přírodě vlastně ví a kolika věcí a jevů kolem sebe si vůbec za běžných okolností nevšimne.


Přírodní rezervace Mazácký Grúnik se rozkládá na severním svahu kóty Čupel v nadmořské výšce 943 m na ploše 56,83 ha, sousedí s NPR Mazák. Svým charakterem se podobá výše uvedenému chráněnému území. Vede přes něj základní exkurzní trasa.


Úchvatné jsou v obou rezervacích také divoké strže na prudkých svazích, kde přívalové vody vymlely dno až do skalního podloží a odkryly v něm rytmicky se střídající vrstvy karpatského flyše ( jílovce a pískovce). Na nich se po deštích či v dobách jarního tání tvoří dlouhé kaskády a vodopády, z nichž nejvyšší dosahují i více než 10 m. K těm však klasický exkurzní okruh nevede. Pouze s vážnými zájemci o přírodu a v menším počtu lidí se lze vydat do národní přírodní rezervace Mazák, kde jsou lesní porosty ještě zachovalejší, svahy mnohem prudší a terén velmi náročný.

Jako odměnu za absolvovanou exkurzi si můžete v Muchovicích domluvit vyjížďku na huculských koních nebo posezení u ohně. Návštěva Muchovic je vhodná především pro předem domluvené skupiny, zvláště pak školní kolektivy.

« Návrat zpět »