Naše příroda, ročník 2009, číslo 2

S příchodem digitální fotografie se stále více lidí pokouší zachytit tyto úžasné tvory na svá záznamová média, a tak se velmi často setkávám s dotazy, jak vážky fotit, jak je možné se k nim přiblížit a kdy na ně vlastně vyrazit. Pokusím se vám na tyto a podobné dotazy aspoň ve stručnosti odpovědět. Nejdůležitější věcí, kterou musíte začít, pokud se rozhodnete vážky fotit, je proniknout do tajů jejich života. Toto však platí i pro ostatní skupiny bezobratlých, ale i obratlovců. Bez znalostí jejich života jste odkázáni většinou pouze na náhodná setkání.

« Návrat zpět »