Naše příroda, ročník 2010, číslo 2

S pojmem biodiverzita se alespoň jednou setkal skoro každý, avšak geodiverzita zůstává poměrně neznámá. Definic existuje několik, v zásadě ale můžeme říct, že se jedná o různorodost neživé přírody – pestrost tvarů, půd, hornin a procesů, které je utvářejí. Pro snazší přiblížení si můžeme uvést příklad z jihu Moravy.Geodiverzita

Text a foto: Jan Miklín

Okolí dolního toku řeky Dyje dominují táhlé roviny, kde nejprudším kopcem je často umělá hráz u potoka. Jejich podloží je tvořeno mohutnou vrstvou nivních štěrků a písků, přinesených řekou v minulých tisíciletích. Na nich se vlivem dlouhodobého obdělávání a příznivého klimatu vyvinuly hlavně úrodné černozemě. Když v takovém místě prší, není v měřítku kilometrů obvykle velký rozdíl mezi srážkami a způsobem jejich vsáknutí, stejně tak na každé jedno místo svítí slunce každý den zhruba stejnou dobu a se stejnou intenzitou.


Hory jsou obecně místa s největší geodiverzitou (Velký Choč). / Foto: Jan Miklín

« Návrat zpět »