Naše příroda, ročník 2010, číslo 5

Poloha České republiky uprostřed Evropy významně přispívá k rozmanitosti naší zvířeny, v níž jsou vedle převažujících eurasijských forem zastoupené i druhy různého původu od alpských či západoevropských na straně jedné až po severské a teplomilné stepní na straně druhé. Některé z nich k nám zasahují i z Karpat – k nejznámějším patří např. modrý slimák modranka karpatská, čolek karpatský či strakapoud bělohřbetý. Naopak spíše „utajeným“ karpatským „hostem“ je u nás plch lesní (Dryomys nitedula).Plch lesní, návštěvník z Karpat

Text a foto: Miloš Anděra

Jak ho od ostatních tří zástupců plchovitých poznáme? Dorůstá střední velikosti s délkou těla 11 cm a hmotností do 30 g. Ocas, jen o něco kratší než tělo, je huňatě osrstěný s chlupy jakoby rozčísnutými na dvě strany a bez koncové štětičky z prodloužených chlupů, což je jeden ze znaků, kterým se odlišuje plch lesní od plcha zahradního...


Koncem léta si plch začíná vytvářet tukové zásoby. / Foto: Miloš Anděra


« Návrat zpět »