Naše příroda, ročník 2010, číslo 5

Zvlněná krajina Kyjovska působí již na první pohled malebným dojmem. Střídají se zde pole, louky, vinohrady i ovocné sady. Mezi obcemi Želetice a Nenkovice, na jedné ze slunných strání, můžeme na konci jara najít pravý poklad: jednu z velkých populací hadince nachového, vzácné rostliny, jejíž počet nedosahuje v ČR ani tisícovky.Za hadincem nachovým na Adamce

Text a foto: Jan Miklín

Zmíněné kopečky patří do karpatského systému a jsou tvořeny flyšem, konkrétně střídajícími se vrstvami různě hrubých karbonátových pískovců, místy se sprašovými převějemi (převisy). Na těch se vyvinula úrodná černozem, naopak na prudších svazích je jen mělčí a méně úživná pararendzina. Teplo a sucho vyhovuje různým travinným chcete-li stepním) společenstvům, které jsou...


Populace hadince nachového v NPP Na Adamcích. / Foto: Jan Miklín


« Návrat zpět »