Naše příroda, ročník 2010, číslo 5

Kosatcovité rostliny (čeleď Iridaceae) patří vedle vstavačovitých (Orchidaceae) k našim nejkrásnějším a nejobdivovanějším. Velkými nádhernými květy a statným vzrůstem vynikají různé dekorativní kultivary pěstované v zahradách a parcích. Jenže nejpůvabnější jsou přece jen ty divoce rostoucí, bohužel všude ve střední Evropě už vesměs velmi vzácné a kriticky ohrožené.Kosatec sibiřský v jihomoravském luhu

Text: Mladen Kaděra / Foto: Jiří Klváček

Zatímco část z nich miluje suchá stanoviště, jiné jsou naopak náročné na dostatek vláhy až výrazné zamokření. Z našich kosatců mají neměnné požadavky na trvale vysokou vlhkost půdy tři druhy: kosatec žlutý (Iris pseudacorus), kosatec žlutofialový (I. spuria), který je dnes v Česku pokládán za vyhynulý a na Slovensku je kriticky ohrožený, a dále kosatec sibiřský (I. sibirica). A právě ten poslední – kosatec sibiřský – je z nich nejelegantnější a se svojí výškou až 120 cm nejnápadnější.


Kosatec sibiřskýje bezkonkurenčně nejvýraznější ozdobou kvetoucích luk jihomoravského luhu. / Foto: Jiří Klváček


« Návrat zpět »