Naše příroda, ročník 2010, číslo 6

Některé přírodní zajímavosti můžeme obdivovat po celý rok, zatímco jiné jsou nám k dispozici pouze v nejstudenějším ročním období. Nezbytnou podmínkou pro jejich vytvoření je totiž mráz a s ním spojený vznik ledu.V ledovém království skal

Text a foto: Pavel Sušeň

Barevné ledy ve skalním městě patří ke standardní zimní výzdobě, která se na stejném místě objevuje pravidelně každým rokem. Obzvláště vytrvalým návštěvníkům však skály mohou připravit další překvapení...


Oranžovou barvu ledopádů zřejmě způsobují oxidy železa. Foto: Pavel Sušeň

« Návrat zpět »