Naše příroda, ročník 2013, číslo 4

V minulém článku jsem vám představil Litovelské Pomoraví jako celek a nyní se vydáme prozkoumat některé jeho tajemnější a snad i krásnější oblasti, které jsou zahrnuty do přírodních památek a mnohdy již s lužním lesem nesouvisí. Půjdeme postupně ve směru toku řeky Moravy, tedy od Moravičan až po město Litovel, známé jako hanácké Benátky.Litovelské Pomoraví - nejen lužní lesy

Text: Lukáš Kukal

Prvním chráněným územím kousek za vlakovou zastávkou je přírodní rezervace Moravičanské jezero. Jedná se o jedno ze tří jezer, které zde vzniklo po těžbě štěrkopísku, bohužel na místě původně meandrující Moravy a rozsáhlých nivních luk. Předmětem ochrany je jezero samotné a přilehlé louky a mokřady s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů. Patří mezi ně například přeslička různobarvá a blatěnka vodní. Oblast je důležitou tahovou zastávkou a hnízdní lokalitou vodního ptactva, např. břehule říční, pisíka obecného a moudivláčka lužního. Taktéž řada obojživelníků zde nalezla svůj domov.

Pařeziny vypadají na první pohled mladě, ale ve skutečnosti můžou být i více než sto let staré.
Foto Lukáš Kukal

« Návrat zpět »