Naše příroda, ročník 2013, číslo 4

Jsou přírodní lokality všeobecně známé, populární, uváděné v každém turistickém průvodci. A jsou místa skrytá, známá mnohdy jen několika místním nadšencům. I ta však mají pozornému návštěvníkovi co ukázat – tím spíše, pokud ho někdo vhodným způsobem upozorní, po čem se má vlastně dívat...Za přírodními zajímavostmi Pozořic

Text: Jan Moravec

Právě zpřístupňování a představování méně známých přírodně zajímavých míst je cílem programu Blíž přírodě, který realizuje Český svaz ochránců přírody za finanční podpory svého generálního partnera, společnosti NET4GAS. Jednu z největších koncentrací lokalit, upravených v rámci tohoto programu, najdeme v okolí Pozořic východně od Brna. „Podepsaná“ je pod nimi místní organizace ČSOP. Pojďme se podívat na dvě, nacházející se přímo v městečku Pozořice.

Pozořické vrby jsou staré zhruba tři čtvrtě století.
Foto Jan Moravec

« Návrat zpět »