Naše příroda, ročník 2015, číslo 2

Brněnský Kamenný vrch se pyšní světovým primátem nejpočetnějšího stanoviště koniklece velkokvětého. Další pozoruhodné výskyty této půvabné byliny, jejíž květy přísluší k prvním poslům jara, najdeme na více místech situovaných do blízkého okolí moravské metropole. Mezi nejvděčnější z nich právem přísluší půvabná Malhostovická pecka.Za rozkvetlými konikleci na Malhostovickou pecku

Text a foto: Jakub Hloušek


Pozoruhodný krajinotvorný prvek


Přestože koniklec velkokvětý náleží k typickým zástupcům teplomilné květeny panonské oblasti, Malhostovická pecka se paradoxně nalézá severozápadně od Brna. Nepřehlédnutelně se vypíná poblíž městečka Tišnova, bezprostředně v předpolí souvislé hradby Českomoravské vrchoviny. Jedná se kompaktní izolovaný ostrůvek devonského vápence, který se dominantně tyčí nad souvislými lány přilehlých polí uprostřed mírně zvlněného dna Boskovické brázdy.


To, co nyní působí jako přirozená skála, byl ještě během minulého století činný lom.

« Návrat zpět »