Naše příroda, ročník 2015, číslo 2

V roce 2014 vznikla v Horce nad Moravou ve spolupráci Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky a Sluňákova – centra ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s., s fi nanční podporou Evropské unie unikátní venkovní expozice motivovaná místní přírodou – Dům přírody Litovelského Pomoraví. Přijměte pozvání a pojďte s námi navštívit tuto galerii v přírodě inspirovanou přírodními živly a zdejší krajinou lužních lesů, nenápadně provázanou cestami, mosty, chodníky, průhledy. Pojďme navštívit místa, která vybízejí k zastavení se, ke zkoumání, k vlastnímu tvoření, zjišťování, prožívání, k hravému objevování.Dům přírody Litovelského Pomoraví

Text: Zuzana Janková / Foto: archiv Sluňákova

Zastavení první – Ohniště zlaté spirály


Samotné centrální ohniště spirálovitě obkroužené kamennou zdí, jejíž půdorys je vytvořen dle principu „zlatého řezu“. V blízkosti topeniště je možno na zídce sedět, postupně se však zvyšuje a na konci opět klesá k patě stromu vysazeného v tomto místě jako symbol sepětí života s živlem ohně. „Oheň provází lidstvo od nepaměti. Teprve tehdy, když člověk poznal tajemství ohně a byl schopen ho použít, se stává člověkem v pravém slova smyslu. Oheň se stává součástí všech rituálů, posvátných obřadů a iniciačních procesů. A podvědomě si ho každý nese v sobě. Jako by si skrytě uvědomoval, že oheň byl na jeho počátku a bude i na jeho konci. Pohled do ohně je jeden z nejúžasnějších zážitků, které můžeme zažít. i proto se dnes rádi vracíme k ohni jako symbolu našeho propojení s přírodou a universem…“ říká autor kamenného ohniště Marcel Hubáček, malíř a sochař, který pochází z Olomouce a má se Sluňákovem dlouholeté vazby.


Centrální část Ohniště zlaté spirály

« Návrat zpět »