Naše příroda, ročník 2018, číslo 3

Vzácné rostliny se v boji o své opylovače musejí snažit dvakrát víc než běžné druhy. Často se totiž vyskytují ve specifických biotopech a hmyz za nimi váží delší a mnohdy i riskantní cestu. Ta se mu pak logicky musí vyplatit. Proto jim často nestačí na odiv vystavovat jen krásné barevné květy nejrůznějších tvarů a vůní, ale musejí své hmyzí pomocníky ke spolupráci motivovat příslibem atraktivního zážitku nebo na něj prostě jen nastražit léčku. Zkrátka bez důmyslného marketingu by zůstaly na ocet.Text a ilustrace: Alena Říhová


Orchideje obývají nespočet naprosto odlišných biotopů od horských luk až po nížinné lesostepi. Přesto jsou velmi vzácné a většina jich dokonce figuruje na seznamu ohrožených druhů pod zákonnou ochranou. Ať už osidlují místa suchá nebo vlhká, pokaždé jsou všemožně narušená. Najdeme je např. na návětrných sutích, periodicky zaplavovaných loukách či kalištích. Na těchto stanovištích panuje neustálý stres, který snižuje konkurenci mezi místními druhy na minimum. Orchideje jsou konkurenčně slabé, zato stres snášejí relativně dobře, což je zde jejich výhodou.

Aby k sobě spanilé slečny do nehostinných míst přilákaly své sexuální asistenty, musejí se extra snažit. Kvetoucí orchideje opylovače vábí opojnými vůněmi a servírují jim skvostné květy (rozličných tvarů, velikostí a barev) v květenstvích. Ne náhodou patří k nejkrásnějším rostlinám světa a svým hmyzím pomocníkům se postupně dokonale přizpůsobily. Mnohdy však pouhá krása květů nestačí. Jen málo orchidejí totiž své opylovače odměňuje nektarem, proto některé musely vyvinout důmyslné strategie, kterými je nakonec ke spolupráci přesvědčí.


Střevičník pantoflíček. Nákres pasti – průřez pyskem, který je přeměněn na objemný vak s úzkým hrdlem a slouží jako past na hmyz: 1 – spodní semeník, 2 – tyčinka, 3 – blizna, 4 – hladký lem pysku zahrnutý dovnitř, po kterém hmyz sklouzne do vaku, 5 – vakovitá past, 6 – chlupy směřující nahoru (viz šipka vlevo) navádí hmyz k pohlavním orgánům květu (2 tyčinky srůstají s bliznou a čnělkou ve střední sloupek).

« Návrat zpět »