Naše příroda, ročník 2018, číslo 3

Našince už dneska nepřekvapi vidět popasat se v přirodnich rezervacich či jinych přirodně cennych lokalitach stadečka ovci, koz či koni. A to dokonce ani na uzemi hlavniho města. Přesto ten houf koz a ovci, pasouci se mezi křovinami nad Radotinskym udolim na jihovychodnim okraji Prahy, je v lecčems specifi cky. Pražská pastvina

« Návrat zpět »