Naše příroda, ročník 2018, číslo 3

Hořce a hořečky. Vesměs modré či fi alové hvězdičky, které kdysi běžně zdobily naše louky. Především na podzim, kdy už kvetoucích rostlin tolik není; o to byly nápadnější. Ze čtrnácti dříve se u nás vyskytujících druhů je část dnes již vyhynulá či nezvěstná, všechny zbývající mají své místo v červeném seznamu ohrožených druhů. Hořečková stráň

« Návrat zpět »