Naše příroda, ročník 2008, číslo 3

Z našich lesů se kočky divoké pomalu vytratily na začátku 19.století. Od té doby, se jen čas od času objeví zprávy o zástřelech, nebo ne vždy spolehlivá pozorování. A tady se dostáváme k naší otázce. Proč tomu tak je? Žijí u nás ještě? Proč jich tolik ubylo? Nejpravděpodobnější se zdá tvrzení, že za tím stojí ztráta vhodného prostředí, ve kterém by mohly prosperovat a silné pronásledování ze strany člověka. Postupné osidlování pahorkatin a pozdější vysazování smrkových monokultur připravilo kočku divokou o nejpříhodnější stanoviště. A přesto, že hlavní složku potravy koček tvoří hraboši a jiní hlodavci, byla považována za tzv. škodnou a nemilosrdně vybíjena.Kočka divoká. Foto Eduard Žákovic

« Návrat zpět »