Naše příroda, ročník 2008, číslo 3

Podle antických bájí byl Vulkán, jeden ze tří synů Jupiterových, bohem pozemského ohně. Pro Apolóna a Dianu vyráběl šípy, Achillovi prý vykoval štít a Herkulovi brnění. Sídlil sice na malém ostrůvku Vulcano v Tyrhénském moři, ale výtvory z jeho dílny – sopky neboli vulkány – jsou rozsety takřka po celém světě… Asi jen s notnou dávkou fantazie uvěříme, že i krajinou naší vlasti kdysi zmítaly sopečné exploze, provázené oblaky dusivého dýmu a proudy žhavé lávy. Nejmladší sopky už možná znepokojovaly naše „pračlověčí“ předky, většina ostatních však patří do dávné geologické minulosti, kdy i tvářnost zdejší krajiny byla nepochybně úplně jiná.

« Návrat zpět »