Naše příroda, ročník 2008, číslo 3

V České republice došlo během posledních desetiletí k drastickému snížení početnosti či úplnému vymření několika desítek či stovek druhů bezobratlých a obratlovců. Jednou z příčin jsou i změny ve způsobu lesního hospodaření. Tradiční pařezinové hospodaření, populární u nás do začátku 20. století, se dnes opět po sto letech dostává do popředí zájmu některých ochranářů i lesníků. Pařeziny vytvářejí zcela specifické životní prostředí, nezbytné pro mnoho druhů organismů, které by jinde nepřežili.

« Návrat zpět »