Naše příroda, ročník 2008, číslo 3

Myšlenka pasivních domů přišla do České republiky z Rakouska, kde se o rizicích spojených s výrobou energie přemýšlelo mnohem dříve a více než u nás - zejména po černobylské havárii. Nejlepší a nejlevnější energie je bezesporu ta, kterou vůbec nevyrobíme – to je základní princip pasivního domu. Pomocí promyšlené kombinace všemožných technologií a principů dosáhneme toho, že energetická náročnost provozu obydlí je snížena na minimum.

« Návrat zpět »