Naše příroda, ročník 2009, číslo 2

Pod pojmem step si většina lidí představí nedozírné roviny, vysoké traviny a stáda bizonů, které se na nich popásají. Můžeme něco takového, hodného tohoto názvu, najít i u nás v České republice? To záleží na úhlu pohledu.

« Návrat zpět »