Naše příroda, ročník 2009, číslo 2

Ptáci z naší krajiny mizí čím dál tím více. Druhy, které byly dříve zcela běžné, dnes vidíme jen s velkým štěstím. Pokles početnosti i druhové rozmanitosti se týká zejména ptáků zemědělské krajiny. Na vině je především postupující civilizace a s tím spojené neuvážené nakládání s přírodou.

« Návrat zpět »