Naše příroda, ročník 2009, číslo 2

Získávání energie z větru může být velkou nadějí do budoucna. Vítr je totiž jedním z obnovitelných zdrojů energie. Počátek moderních větrných elektráren datujeme do raných 80. let, dnes v České republice z větru pochází asi 0,4 % celkově vyrobené energie. Větrná energetika má jak zastánce, tak i odpůrce; váže se k ní i mnoho mýtů a předsudků. Jak je větrná energetika úspěšná u nás a ve světě a čeho se lidé v souvislosti s ní obávají, se pokusím rozebrat v následujícím článku.

« Návrat zpět »