Naše příroda, ročník 2009, číslo 2

Oblast říčních niv u soutoku Moravy a Dyje představuje zbytky původních rozsáhlých porostů lužních lesů, kde se navzdory dlouhodobému vlivu člověka zachovaly cenné lokality se spoustou vzácných živočichů. Jedná se o typickou ukázku harmonické krajiny, vzniklou spolupůsobením člověka, a proto je zde připravováno vyhlášení nové CHKO.

« Návrat zpět »