Naše příroda, ročník 2009, číslo 3

Snad o žádném jiném bezobratlém živočichovi se v poslední době u nás nenapsalo tolik, jako o klíštěti obecném (Ixodes ricinus). To by jistě nebylo na závadu, ale informace, které se o něm můžeme dočíst jsou – mírně řečeno – zarážející. Čtenář musí zcela nutně nabýt dojmu, že by buď neměl do přírody vycházet jinak než ve skafandru, nebo že pisatelé vynechali šestý ročník základní školy, kde se o těchto živočiších mohli přece jen něco málo dozvědět. Chceme vám tedy povědět o klíštěti obecném, ne jako o démonovi hrozícím vyhubit lidskou populaci v Čechách a na Moravě, ale jako o podivuhodném živočichovi, který má konec konců stejné právo na existenci jako my lidé.

« Návrat zpět »