Naše příroda, ročník 2009, číslo 3

Diverzita neboli rozmanitost rostlin a živočichů v krajině se stále snižuje. O tomto zpočátku plíživém procesu, který nabral obrátky především s intenzifikací zemědělství v polovině dvacátého století, všichni víme, ale málokdo skutečně dělá něco pro jeho zmírnění. Mezi ty, kdo se o to snaží, patří obecně prospěšná společnost Gengel. K manželům Dostálkovým, kteří jsou duší Gengelu, se dnes vydáme na návštěvu; a zavítáme přitom na jejich nevelký statek ve Veselce u Trhových Svin.

« Návrat zpět »