Naše příroda, ročník 2009, číslo 3

Český kras je znám jako oblast s mnoha přírodními i kulturními zajímavostmi – Koněpruské jeskyně, vzácná rostlinná společenstva na vápencích nebo starobylý hrad Karlštejn. Své kouzlo ale mají i vápencové lomy, především ty starší, kde se již netěží a kde příroda pomalu získává svou vládu zpět.

« Návrat zpět »