Naše příroda, ročník 2009, číslo 4

V dnešní době nás obklopuje velké množství předmětů, které jsou zcela nebo částečně vyrobeny z plastů – ať už se jedná o oblečení, elektroniku, bytové doplňky nebo obaly na potraviny. Primární surovinou k jejich výrobě je ropa – zdroj sice původem přírodní, leč neobnovitelný, a ve formě plastových odpadků již s přírodou mnoho společného nemá. Použité plastové zboží lze sice recyklovat, ale velká část odpadů stále končí na skládkách či ve spalovnách, čímž trvale zatěžujeme životní prostředí. Zajímavým řešením jsou tzv. bioplasty, které mají podobné vlastnosti jako klasické plasty. Nepocházejí ovšem z ropy, ale z rostlinného materiálu a jsou zcela biologicky rozložitelné.

« Návrat zpět »