Naše příroda, ročník 2009, číslo 5

Národní přírodní rezervace Křivé jezero představuje zbytky původního lužního lesa pod Pálavou, který unikl neradostnému osudu, na rozdíl od rozsáhlých lesních porostů západně od něj. Ty totiž byly zaplaveny vodními nádržemi Nové Mlýny vybudovanými mezi léty 1975 až 1988. Jako svědkové dávných časů zde zůstaly jen mrtvé kmeny několika nejvyšších stromů čnící nad hladinu.

« Návrat zpět »