Naše příroda, ročník 2009, číslo 5

Na nejrůznější „kamenné hříčky“ jsou na území naší vlasti bohatá zejména pískovcová skalní města v severních a východních Čechách, mnohé skalní kuriozity se však skrývají i v krajinách, tvořených zcela jinými horninami. Možná až překvapivě velké množství skalních útvarů však najdeme také ve velice pevné křemenné hornině, pro které má naše mateřština poněkud „zemité“ pojmenování buližník. V odborné literatuře bývá obvykle uváděn jako silicit.

« Návrat zpět »