Naše příroda, ročník 2009, číslo 5

Slovo prales v každém z nás probouzí nějaké emoce. Temný hvozd, který přetrvává celé věky, aniž by jeho existenci poznamenal člověk. Takových míst ve střední Evropě moc není. Jsou-li vůbec ještě nějaká. V nížinách a pahorkatinách o pralesích v pravém slova smyslu mluvit nelze vůbec. Tyto lesy byly již od pravěku ovlivňovány činností člověka. Horské polohy však lidé kolonizovali až od středověku a první osadníci se zde setkávali se skutečným pralesem. Intenzivní kolonizace Orlických hor probíhala až od 16.–17. století. V té době byly např. krkonošské lesy již z velké části vykáceny.

« Návrat zpět »