Naše příroda, ročník 2009, číslo 6

V létě postupně v naší přírodě umlká zpěv ptáků a začínají se prosazovat zvuky jiné, méně nápadné. Ze suchých strání, mezí, okrajů cest a silnic i z lesů se ozývá všelijaké cvrčení, které zní na první poslech našemu sluchu dosti jednotvárně. Teprve zaposloucháme–li se pozorněji, zjistíme, že hlasy, které se všude kolem ozývají, nejsou docela stejné. Někdy dá poměrně hodně práce vystopovat jejich původce, protože naše sluchové ústrojí je přece jen poněkud jiné, než sluchové orgány těch, kterým je „zpěv“ určen. Obvykle se nám ale po chvilce pátrání podaří objevit hmyz, ve kterém pilní čtenáři Ferdy Mravence bez nesnází poznají nějakého „koníka“.

« Návrat zpět »