Naše příroda, ročník 2010, číslo 4

Daněk evropský (Dama dama) není původním obyvatelem našich krajin. Za jeho rozšířením ve větší části Evropy stojí lovecká vášeň panovníků, šlechty, ale i členů církve. Odtud mnou použitý přívlastek – urozená zvěř. Z historických pramenů nelze přesně doložit import prvních kusů tohoto druhu do našich zemí. Je však pravděpodobné, že k tomuto kroku došlo v období vlád Jana Lucemburského a Karla IV.Daněk Evropský - urozená zvěř

Text: Antonín Košnář / Foto: Jaroslav Tichý, Jaromír Kadeřábek, Libor Votoček, Petr Šaj, Jan Votýpka

V minulosti byl daněk výhradně oborní zvěří a první pokusy o jeho vypuštění do volnosti se uskutečnily až koncem 17. století. Od roku 1949 jeho populace na území ČR neustále vzrůstá. Tento fakt je způsoben zejména zasazováním se mysliveckých organizací o jeho rozšíření a příhodnými podmínkami, které naše krajina daňkovi poskytuje. Daněk se během staletí stal pevnou součástí naší fauny, a proto považuji za dobré přiblížit v následujícím článku čtenáři některé poznatky z biologie a etologie tohoto druhu.


Dříve byl u nás daněk pouze oborní zvěří, ve volnosti zde žije teprve od 17. století. / Foto: Jaroslav Tichý

« Návrat zpět »