Naše příroda, ročník 2010, číslo 4

Mlhy a inverze představují zajímavé meteorologické jevy, se kterými se asi mnozí z vás už někdy setkali. Ne každý ale ví, že mlh existuje několik typů nebo jak taková inverze vzniká.Mlhy a inverze

Text a foto: Jan Miklín

Mlha je produktem kondenzace vodní páry ve spodních vrstvách atmosféry, jak praví její defi nice. Zároveň snižuje dohlednost pod jeden kilometr, pokud je vidět na vzdálenost mezi 1–2 km, jedná se o kouřmo, nad 2 km opar. Pokud mrzne, může být tvořena i podchlazenými kapičkami nebo ledovými krystalky, za normálních okolností se ale jedná o obyčejné kapičky vody.


Typická ranní mlha
z vyzařování.

« Návrat zpět »