Naše příroda, ročník 2010, číslo 5

Bohužel, jen málokdo měl možnost si sáhnout na živého jesetera. Většina lidí zná tuto rybu pouze z knih nebo rybářských časopisů, potažmo z některé zoologické zahrady nebo veřejného akvária. Kdo ale jednou spatřil tohoto „rybího Cyrana“, ten si ho asi jen tak nesplete s jinou rybou.Rybí Cyrano – jeseter malý

Text a foto: Jozef Májsky

Všichni jeseteři totiž mají typicky protáhlý rypec a na jeho spodní straně ústa ve tvaru příčné štěrbiny, nad kterými vyrůstají rovnoběžně v řadě čtyři vousky. Nezaměnitelný je konec těla s nesouměrnou heterocerkní ocasní ploutví. Prehistorické vzezření ještě umocňují hřbetní štítky a štítky kosočtverečného tvaru na bocích těla. Tyto vývojově starobylé ryby se vyznačují i mnoha dalšími anatomickými a morfologickými zvláštnostmi...


Jeseter malý / Foto: Jozef Májsky


« Návrat zpět »