Naše příroda, ročník 2010, číslo 5

V době rozmnožování se mohou dít různé věci, z vášně se přihodí téměř cokoliv, a to nejen u lidí, ale také u zvířat. Sám jsem se o tom mohl přesvědčit v přírodě Kokořínska na příkladu jednoho našeho známého obojživelníka, ropuchy obecné (Bufo bufo).Omyl z vášně aneb něco o ropuše

Text a foto: Marek Velechovský

Tuto naši „tradiční“ žábu asi není třeba zvlášť představovat, neboť se s ní již určitě každý setkal. S délkou těla až 15 cm patří ropucha obecná mezi naše největší obojživelníky. Jedinou konkurencí, co se týče velikosti, jí mohou být jen opravdu velcí jedinci skokana skřehotavého (Rana ridibunda), ale to jen výjimečně. A jako všichni naši obojživelníci je také ona u nás ohrožena a chráněna...


Dospělá samice ropuchy obecné. / Foto: Marek Velechovský


« Návrat zpět »