Naše příroda, ročník 2010, číslo 5

Muflon, tento klenot našich obor, je zkrátka rozený válečník. Bez rozmyslu využívá každou záminku k měření sil se svými druhy, které zpravidla vyústí v divokou potyčku. V období říje nám může kouzlo mufloních zápasů dokonce připomínat romantiku středověkých turnajů. Vždyť stejně jako dávní rytíři bojovali o přízeň princezen, tak i mufloni svádějí líté boje o přihlížející muflonky, přičemž co do urputnosti a okázalosti svých bojů jistě leckteré rytíře předčí. Vězí snad za touto bojovností i kapka italské krve, která jim koluje v žilách?Muflon - věčný bojovník

Text: Antonín Košnář / Foto: Rostislav Stach, Jan Votýpka, Josef Poláček, Libor Votoček, Petr Šaj

Muflon evropský (Ovis gmelini musimon) je nejmenší z divoce žijících ovcí a zároveň jejich jediný zástupce na našem území. Má celou řadu více či méně vzdálených příbuzných, a to převážně v oblasti středního východu. Ještě v docela blízké minulosti panovalo přesvědčení, že se jedná o autochtonní druh (druh vyskytující se na daném místě přirozeně – pozn. red.) s původním areálem rozšíření na ostrovech Sardinii a Korsice. Ovšem nově získané poznatky jednoznačně prokázaly jeho původ...


V období říje vrcholí mufloní zápasy. / Foto Rostislav Stach


« Návrat zpět »