Naše příroda, ročník 2010, číslo 5

V kopcovité krajině Podkrkonoší, kde by málokdo čekal krasové jevy většího rozsahu, je ukryta přírodní památka – Bozkovské dolomitové jeskyně. Jsou nejdelším krasovým systémem vytvořeným v dolomitech. Návštěvníky tu čeká zajímavá geologie, barevná krápníková výzdoba a čarokrásné vyvrcholení prohlídky.Křehká krása krápníků v říši podzemních jezer

Text a foto: Petr Zajíček

Geologický vývoj oblasti byl velmi dlouhý a komplikovaný. Izolované ostrůvky krasových hornin, mramorů a vápnitých dolomitů mají prapůvod ve starších prvohorách, kdy zde docházelo k tvorbě karbonátových hornin postupným usazováním vápnitých schránek mořských organismů. Tyto horniny pak v několika fázích podléhaly vrásnění, lámání, krystalické přeměně a postupnému transportu. Od konce třetihor zde probíhalo intenzivní krasovění a podzemní krasové jevy se tak utvářely do dnešní podoby.


Jezerní dóm. / Foto: Petr Zajíček


« Návrat zpět »