Naše příroda, ročník 2010, číslo 5

Volal onehdá kolega z Teplic, že ví o úžasné louce. Leží přímo ve vsi, obklopená rodinnými domky. Přesto se na ní dodnes vyskytuje řada botanických unikátů, jako je bařička bahenní, kapradina jazyk hadí či ostřice odchylná, každoročně zde vykvétá mnoho prstnatců májových, najdeme tu z rašelinišť známé suchopýry. Je to prý jedna z posledních zachovaných přirozených luk v Podkrušnohoří. Vlastníci už se o ni nejsou schopní starat a byli by ochotní ji prodat. Chtělo by jejich vstřícnosti využít, neboť kolem již krouží developeři, řada podobných luk v okolí byla zastavěna a pokud se nebude jednat rychle, postihne stejný osud i tuto.Soukromé rezervace

Text a foto: Jan Moravec

Je to jen jeden z mnoha příběhů – krásný přes sto let starý jedlobukový les, kterému hrozí vykácení, stará cihelna, která se má „rekultivovat“ tím, že se zaveze, unikátní rašeliniště, jež chce majitel zcela nesmyslně zalesnit. A nebo jen komplikované vlastnické vztahy, které znemožňují jakoukoli účelnou péči o cennou lokalitu. Mnohdy jedinou možností, jak takové zajímavé přírodní lokality zachránit před zničením, je jejich výkup.


Jindřišské údolí bez nadsázky zelená perla Jindřichovicka. / Foto: Jan Moravec


« Návrat zpět »