Naše příroda, ročník 2010, číslo 6

Kočkovité šelmy jsou úchvatnými predátory, jež lidstvo fascinují již od nepaměti. Nejstarší známí zástupci velkých koček zde žili před 25 miliony lety, avšak v porovnání se současností byly v dávné minulosti jejich počty mnohem vyšší. Celá řada kočkovitých šelem, včetně známých šavlozubých koček, se totiž kdysi vyskytovala i na území dnešní České republiky, kde jistě představovala nepostradatelnou složku tehdejších ekosystémů. Podíváme se nyní společně na kočkovité šelmy, které u nás žily v průběhu čtvrtohor a se kterými se setkávali naši předkové.Velké vymřelé kočkovité šelmy České republiky

Text: Daniel Madzia, Foto: Rostislav Stach

V dospělosti měří rys v kohoutku kolem 70 cm a jeho hmotnost dosahuje u velkých jedinců i 38 kg. Rys ostrovid je kromě svého příznačného, tmavě žlutého až hnědého zbarvení kožichu s černými skvrnami charakteristický přítomností krátkého, přibližně dvaceticentimetrového ocasu, chlupů na bradě prodloužených v licousy a špičatých uší s výraznými štětičkami...


Rys Ostrovid / Foto: Rostislav Stach

« Návrat zpět »