Naše příroda, ročník 2010, číslo 6

Pestrý a členitý reliéf, bizarní pískovcové skály, typická vesnická architektura a monumentální církevní stavby spoluvytvářejí v okolí Broumova neopakovatelný duch svébytné kulturní krajiny, která u nás nikde jinde nemá obdobu. V zimě, kdy celý kraj osiří od turistů, můžete kouzla Broumovska hltat doslova plnými douškyZimními Broumovskými stěnami

Text a foto: Martin Janoška

Charakteristickým krajinným prvkem Broumovska je zhruba 13 km dlouhý pískovcový hřbet Broumovských stěn, který odděluje Broumovskou kotlinu od českého vnitrozemí. Táhne se ve směru severozápad-jihovýchod...


Skalní hřiby vznikly v Broumovských stěnách jako důsledek
nestejnoměrné odolnosti pískovcových vrstev / Foto: Martin Janoška

« Návrat zpět »