Naše příroda, ročník 2011, číslo 1

Pokud byste se mě zeptali, která rostlina patří k mým oblíbeným jarním druhům, určitě bych jmenovala hlaváček jarní. S tímto žlutě kvetoucím poslem jara jsem se poprvé setkala před několika lety během velikonočního výletu na Pálavu. Tehdy mě uchvátil krásou svých květů, a proto se na lokality jeho výskytu každoročně ráda vracím.Hlaváček jarní, žlutý posel jara

Text a foto: Ivana Vojkovská

Hlaváček jarní (Adonis vernalis) patří do čeledi Ranunculaceae - pryskyřníkovité. Latinský název Adonis má základ v řecké mytologii - zosobňuje sebestřednou krásu a je symbolem koloběhu života přírody. V přírodě ho najdeme na výslunných stráních, kamenitých svazích, okrajích křovin nebo teplomilných doubravách na jižní Moravě např. na Pálavě nebo v Čechách od Českého středohoří po Střední Polabí. Hlaváček jarní roste zejména na výhřevných vápnitých půdách a vulkanických horninách. Pokud při své procházce budeme mít štěstí, můžeme spatřit celé zářivě žluté koberce rozkvetlých trsů květů této nádherné jarní byliny...


Semena hlaváčků šíří po okolí zejména pilní mravenci. Foto: Ivana Vojkovská

« Návrat zpět »