Naše příroda, ročník 2011, číslo 1

Znáte zrnakoč? Ne? A čertův kamínek či karbunkulus? Také ne? A co jiskřík nebo pyrop? Také ne? Určitě ale budete znát český granát, již proto, že obchody se šperky s tímto drahým kamenem jsou ve větších městech téměř na každém kroku, i když to, co prodávají, má často se skutečným českým granátem jen málo společného.Kámen barvy krve holubičí

Text a foto: Hana a Vladimír Motyčkovi

Co to tedy český granát vlastně je? Stručně řečeno je to kamenářsky mimořádně ceněná odrůda pyropu základního chemického složení Mg3Al2 (SiO4)3 s příměsí 1,6 - 2,0 % Cr2O3. A právě toto "znečištění" oxidem chromitým je příčinou toho, že 95 - 98 % pyropů nacházených na našem území, má krásně červenou barvu, kterou naši předkové charakterizovali jako "barvu krve holubičí". Pokud mají pyropy menší podíl oxidu chromitého, je jejich zbarvení světle oranžově červené nebo dokonce žluté (zvláště, když obsahují ještě oxidy železa). Kameny s vyšším procentem (7-8 %) oxidu chromitého nabývají zbarvení fi alově červené až fi alové...


České granáty v nábrusu matečné horniny z geologického vrtu provedeného v blízkosti
návrší Linhorka v Českém středohoří. Foto: Hana a Vladimír Motyčkovi

« Návrat zpět »