Naše příroda, ročník 2011, číslo 3

Bezpochyby nejznámějším naším broukem z čeledi mandelinkovitých je mandelinka bramborová. Je to do jisté míry paradox, protože mandelinka bramborová není původním druhem naší přírody a o její všeobecnou známost se nezasloužili ani zoologové, ani učitelé přírodopisu, ale – světe div se – politici.O zlém brouku bramborouku a jeho příbuzenstvu

Text a Foto: Hana a Vladimír Motyčkovi

Bezpochyby nejznámějším naším broukem z čeledi mandelinkovitých je mandelinka bramborová. Je to do jisté míry paradox, protože mandelinka bramborová není původním druhem naší přírody a o její všeobecnou známost se nezasloužili ani zoologové, ani učitelé přírodopisu, ale – světe div se – politici.

Mandelinka nádherná (Chrysolina fastuosa) je ve zbarvení značně variabilní, od kovově zelené přes zlatozelenou až po modrofi alovou nebo purpurovou. Její larvy žijí na kopřivách, hluchavkách a konopicích.

« Návrat zpět »