Naše příroda, ročník 2011, číslo 3

Stromy mají své kouzlo už jako malé semenáčky, které jiskří životní energií a snaží se zaujmout co nejlepší místo v prostoru, aby získaly co nejvíce světla, které je pro ně nesmírně důležité. Postupně během svého života nabývají na objemu a mají-li štěstí a dobrou genetickou informaci, mohou dorůst do obdivuhodných rozměrů. Mimořádně významné stromy nebo jejich skupiny a stromořadí mohou být vyhlášeny příslušnými orgány ochrany přírody za památné stromy. Tím je jim zajištěna náležitá ochrana i odborná péče.Objevte krásu památných stromů Prahy

Text a Foto: Aleš Rudl

Stromy mají své kouzlo už jako malé semenáčky, které jiskří životní energií a snaží se zaujmout co nejlepší místo v prostoru, aby získaly co nejvíce světla, které je pro ně nesmírně důležité. Postupně během svého života nabývají na objemu a mají-li štěstí a dobrou genetickou informaci, mohou dorůst do obdivuhodných rozměrů. Mimořádně významné stromy nebo jejich skupiny a stromořadí mohou být vyhlášeny příslušnými orgány ochrany přírody za památné stromy. Tím je jim zajištěna náležitá ochrana i odborná péče.


Dub Karel v Kolodějích je nejmohutnějším památným stromem v Praze. Foto: Aleš Rudl

« Návrat zpět »