Naše příroda, ročník 2011, číslo 4

Kobylka sága má v naší fauně hmyzu zcela výjimečné postavení. Lze k ní totiž přiřadit více superlativů, ať již z kteréhokoli hlediska. Jednak jde, co se týče těla, o náš nejdelší druh hmyzu, jednak má mezi hmyzími kolegy nejdelší nohy. Rovněž se jedná o jeden z nejzajímavějších druhů, jde-li o zakládání nových generací a také druhů nejlokálnějších, poněvadž její šíření významně omezuje neschopnost létat. A navíc, bohužel, patří kobylka sága mezi nejkritičtěji ohrožené druhy našeho rovnokřídlého hmyzu z důvodu nepočetných populací.Kobylka sága

Text: Mladen Kaděra / Foto: Petr Kočárek

Kobylka sága (Saga pedo) je obrem mezi evropskými rovnokřídlými (Orthoptera), kam u nás kromě kobylek patří k nejznámějším skupinám také cvrčci a saranče. Je bezkřídlá a dosahuje délky až kolem 7 cm, s kladélkem i více než 11 cm. Její dlouhá a poměrně pevná tykadla dosahují ke konci zadečku. Holeně a stehna předního a středního páru noh má na obou vnitřních stranách stejnoměrně trnitě ozubená, nápadně tvarem i seřazením připomínají zuby v čelistech některých kytovců. Méně výrazně ozubený je i poslední pár a na rozdíl od jiných kobylek také se subtilnějšími stehny. Proto se sága mnohem častěji pohybuje kráčením než pomocí skoků...


četné potomstvo kobylky ságy, Foto: Petr Kočárek

« Návrat zpět »