Naše příroda, ročník 2011, číslo 4

Kamzík horský se vyskytuje ve více pohořích střední a jihovýchodní Evropy a jeho areál zasahuje až do Malé Asie. Četnost kamzíka se odhaduje přibližně na půl milionu jedinců. Popsaných je 7 poddruhů, z nichž 5 žije v Evropě. Ze střední Evropy jsou známy dva poddruhy, a to kamzík horský alpský (Rupicapra rupicapra rupicapra) a kamzík horský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica).Kamzík horský tatranský

Text a foto: Miroslav Kuflan, Marián Kuflan

Kamzík horský tatranský se vyvinul jako poddruh ve Vysokých Tatrách, a to v slovenské i polské části. Popsal jej v roce 1972 ing. M. Blahout jako tatranský endemitský poddruh. Morfologické rozdíly mezi jednotlivými poddruhy jsou na úrovni tvaru kostí, například v detailech je rozdílný tvar lebečních švů. Kamzík patří mezi glaciální relikty, o čemž svědčí nález lebky z jeskyně nacházející se na Muráni v Belianských Tatrách. Radiouhlíkovou metodou se prokázalo, že fragmenty této lebky pocházejí z pozdního glaciálu.


Kamzík na skalním hřebeni

« Návrat zpět »