Naše příroda, ročník 2011, číslo 4

Pavouci patří mezi naše nejkontroverznější živočichy. Mnoho lidí se obává jejich jedovatého kousnutí, mnohým jsou nesympatičtí, pro některé jsou zase zajímaví, jiní je přímo zbožňují. Jak to vlastně s pavouky je? Máme se jejich obávat? Pohlédněme do zvláštního života pavouků a prozraďme si o nich pár zajímavostí...Pavouci, obávaní a obdivovaní živočichové

Text a foto: Lubor Čačko

Pavouci přitahovali pozornost lidí již odedávna. Ve starém Řecku se věřilo, že v pavoucích je zakletá dívka jménem Arachné, která prý byla tak namyšlená na svou šikovnost v tkaní, že se opovážila vyzvat na soutěž samotnou bohyni Pallas Athénu. Za tuto opovážlivost ji však bohyně proměnila v pavouka odsouzeného k věčnému tkaní. O tom, že tato stará řecká báje přetrvala až dosud, svědčí i fakt, že podle ní byl pojmenován vědní obor zabývající se pavouky, který se nazývá arachnologie.


Mezi naše nejkrásnější pavouky patří stepník moravský. Zvlášť nápadní jsou samci s červenočerným zabarvením

« Návrat zpět »