Naše příroda, ročník 2011, číslo 4

Velký Kosíř vystupuje nedaleko Prostějova z rovinaté krajiny Hané jako nepřehlédnutelná dominanta. Od západu k východu protáhlý hřbet tvarem připomínající kosu považují někteří jeho obdivovatelé za nejznámější hanáckou horu. Ať se jedná o horu nebo „jen“ o kopec, v každém případě jde o přírodovědně nesmírně zajímavé území s řadou unikátních rostlin a živočichů. Velmi zajímavý je i geologický podklad celého území a také jeho pravěké osídlení. Geografi cky je Kosíř nejjižnějším výběžkem Zábřežské vrchoviny.Velký Kosíř hanácká učebnice geologie i přírodopisu

Text: Vladimíra Jašková, Blanka Veselá, Eva Zatloukalová, Foto: Eva Zatloukalová, Tomáš Lehotský

Velký Kosíř s nadmořskou výškou 442 m je především význačnou lokalitou teplomilné a suchomilné vegetace; pro některé druhy je Kosíř lokalitou nejsevernějšího výskytu na Moravě nebo i v rámci celé republiky. K zdejším, kriticky ohroženým druhům patří např. lýkovec vonný s růžovými, omamně vonícími květy. Najdeme ho v lesních světlinách. Na bývalých vinicích, na dnes pomalu zarůstajícím jižním svahu zvaném Kašná hora, roste silně ohrožený kosatec různobarvý (Iris variegata).


Kosatec různobarvý (iris variegata)

« Návrat zpět »