Naše příroda, ročník 2011, číslo 4

Jen malá, pár arů veliká vlhká louka za mým domem. Prý tu má být golfové hřiště. Mnohem raději bych tu viděl tůň s obojživelníky, kosatce, koberec vstavačů. Co ale zmůžu proti investorovi, který skupuje desítky hektarů v okolí? A má to vůbec smysl?Pozemkový spolek - moderní ochrana přírody

Text: jiří Antl, foto: archiv SPP Čmelák

Myšlenka záchrany konkrétního kousku přírody před komerčním využitím není nápadem několika osamocených lidí. Dokonce to není ani myšlenka poslední doby. Asi jediným opravdu jistým způsobem „záchrany“ nezávislým na budoucím politickém a společenském vývoji je získání ma jetkových práv k pozemkům, v ideálním případě koupě. Jen jako vlastník můžete mít jistotu, že se na pozemku bude dít (a nedít) jen to, co budete chtít – ponecháme-li stranou v nedávné době tolik diskutované vyvlastnění ve „vyšším zájmu“.


Lesní paseka u Skuhrova se může stát v budoucnu ostrůvkem přirozeného lesa v moři monokultur.

« Návrat zpět »