Naše příroda, ročník 2011, číslo 6

Želva je pro většinu lidí symbolem pomalého a nemotorného zvířete, které se lopotí se svým krunýřem. Pro mě se želvy staly inspirací a celoživotní láskou. Málokdo třeba ví, jak nesmírně rychlé umí být vodní želvy, když prchají k vodě před nepřítelem. O tom, že se o těchto zvířatech ví všeobecně málo, svědčí i fakt, kdy se mnoho lidí ptá, co se stane, když želva vyleze z krunýře...Želvy a člověk

Text a foto: Marek Velechovský

Želvy jsou u lidí bezesporu nejoblíbenějšími plazy. To je pravděpodobně dáno jejich zajímavě utvářeným tělem, které je chráněno kostěným krunýřem. Díky tomu nepůsobí dojmem „slizkého“ zvířete, jako například hadi. Proto jsou také oblíbeny mezi teraristy a chovateli a jsou častou součástí zoologických či dokonce botanických zahrad či akvárií po celém světě. A svou velikou oblibu mají především u dětí, které by rády měly svoji živou želvičku. Bohužel to s sebou nese problém, především u nezasvěcených a dostatečně nepoučených soukromých chovatelů a rodičů.


Mládě Mauremys leprosa saharica, ve vodě při nadechnutí

« Návrat zpět »