Naše příroda, ročník 2011, číslo 6

Zdálo by se, že poštovní známky jsou tu již od nepaměti – tak samozřejmé je jejich každodenní používání – ale není tomu tak. V počátcích poštovní přepravy zásilek platil totiž za jejich doručení příjemce, a to dokonce podle toho, na jakou vzdálenost byla zásilka přepravována. Bylo to složité a adresáti se často zdráhali zásilku kvůli poplatkům přijmout, proto po několika neúspěšných pokusech přišel Angličan Rowland Hill s reformou, která navrhovala, aby porto platil odesilatel a cena za dopis byla jednotná. Tím otevřel cestu k tomu, aby vznikla poštovní známka, která byla dokladem, že odesilatel za doručení zásilky zaplatil.Naše příroda na poštovních známkách

Text a foto: Hana a Vladimír Motyčkovi


První poštovní známka světa v hodnotě 1 penny, známá jako "Penny Black", byla dána do prodeje 1. května 1840 a již následujícího dne byla použita k výplatě dopisu. Byla na ní vyobrazena královna Viktorie z profi lu, a jak již název napovídá, známka měla černou barvu. Portréty státníků byly poměrně dlouhou dobu hlavním námětem, který se na známkách objevoval, ale po čase přišli jejich vydavatelé na to, že obrázky na známkách mohou být vhodnou propagací dějinných událostí, významných osobností, výrobků nebo krás přírody, a tak se na známkách začaly objevovat stroje, lidé i rostliny a zvířata.

« Návrat zpět »